Pony Expres - licenční smlouva

Pony Expres:
Program Pony Expres je nástroj, jímž se lze připojit k datové schránce. Umožňuje snadnější manipulaci s datovými zprávami a pohyb v datové schránce.
Datová schránka:
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.
Více informací naleznete na webu http://www.datoveschranky.info/.

Program je vytvářený v těchto edicích:
• Personal, je neregistrovaná verze programu, na jejíž užívání a šíření se vztahují stejná pravidla jako na programy kategorie free software, jedná se o neregistrovaný shareware. Tato verze omezuje uživatele na používání maximálně dvaceti datových zpráv celkem.
• Personal Plus, je registrovaná verze programu, která patří do kategorie shareware. Tato verze programu je zdarma a omezuje uživatele na používání maximálně padesáti datových zpráv celkem. Registrace se vztahuje vždy na jednu datovou schránku a má platnost jednoho roku ode dne vydání. Po uplynutí platnosti registrace Program nadále funguje ve verzi Personal. Uživatel této verze má po uplynutí platnosti registrace právo získat zdarma platnost registrace na další rok, přičemž počet zpráv za jednotlivá registrační období se sčítá.
• Professional, je registrovaná verze programu, která patří do kategorie shareware. Tato verze programu je placená a není omezena na počet datových zpráv. Po uplynutí platnosti registrace program nadále funguje ve verzi Personal. Registrace se vztahuje vždy na jednu datovou schránku a má platnost jednoho roku ode dne vydání.
• Enterprise, je registrovaná verze programu, která patří do kategorie shareware. Tato verze programu je placená a není omezena na počet datových zpráv. Oproti edici Professional má navíc funkcionality blíže charakterizované na WWW stránkách programu Pony Expres (tj. http://www.pony-expres.cz). Po uplynutí platnosti registrace Program nadále funguje ve verzi Personal. Registrace se vztahuje vždy na jednu datovou schránku a má platnost jednoho roku ode dne vydání.

Šíření a užívání programu:
Program je chráněný autorským právem. Veškerá majetková práva k počítačovému programu Pony Expres ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. vykonává firma PilsCom s.r.o., která jako vlastník a tvůrce produktu určuje ve smyslu znění §14 zákona č. 35/1965 Sbírky způsob šíření, instalace a registrace programu.
Pravidla pro šíření a užívání jsou tato:
• verzi Personal je možné šířit bez omezení,
• program smí být používán libovolně dlouho,
• program musí být šířen v podobě instalačního souboru,
• program nesmí být modifikován,
• program smí být šířen dále prostřednictvím WWW zdarma za výše uvedených podmínek a s uvedením odkazu na WWW stránky firmy PilsCom s.r.o. (tj. http://www.pilscom.cz) nebo na WWW stránky programu Pony Expres (tj. http://www.pony-expres.cz).
• program nesmí být v žádném případě poskytován za peníze,
• pokud je za program vyžadován poplatek, musí být výslovně uvedeno, že se jedná o poplatek spojený s distribucí, ne však o registrační poplatek,
• verzi Personal nejsou poskytovány žádné záruky; držitelé autorských práv a další strany poskytují tento software bez záruk jakéhokoli druhu; veškerý risk, který se týká tohoto software je na uživateli; v žádném případě nebudou držitelé autorských práv a další strany, které poskytují tento software zodpovědné za vzniklé škody, a to dokonce ani tehdy, pokud druhá strana upozornila na možnost takovýchto škod, zaregistrováním programu souhlasí uživatel se zanesením svých osobních údajů do databáze autora programu; tato databáze slouží výhradně pro účely programu a autor se tímto zavazuje, že žádná data nebudou poskytnuta třetí osobě nebo organizaci.

Instalací a užíváním programu Pony Expres vyjadřujete svůj souhlas s ustanoveními a podmínkami této licence.
Nesouhlasíte-li s podmínkami této licence, musíte odstranit všechny soubory programu Pony Expres ze všech svých disků a jiných zařízení a přestat produkt používat.
(c) 2009 PilsCom s.r.o.

Zpět >>