Pony Expres - edice aplikace

Pony Expres je nabízen ve třech základních edicích. Jednotlivé edice jsou od sebe odlišeny šířkou funkcionality a z toho vyplývající cenou. Při „povýšení“ edice se bere za samozřejmé, že všechna do té doby uložená data jsou zachována a je možné na ně plynule navázat.

Nabízíme tyto edice: